Breek de illegale muur af

Het Vlaams Palestina Komitee (VPK) vzw en het Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen (CODIP) vzw sommeren Israël om de illegale muur af te breken en eisen dat de internationale gemeenschap de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof met sancties afdwingt.
  • by Trocaire De Isra by Trocaire
In zijn advies van 9 juli 2004 zegt het Internationaal Gerechtshof van Den Haag dat de Israëlische muur illegaal is en moet ontmanteld worden. De internationale gemeenschap moet dus Israël ertoe aanzetten om de muur te slopen, schadevergoeding te betalen en elke gewelddadige onderdrukking van vreedzame betogingen tegen de muur stop te zetten.
Daartoe kan de internationale gemeenschap sancties aanwenden zoals een totaal wapenembargo of het opzeggen van het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Israël.

5 jaar illegaliteit


Vijf jaar geleden (9.7.2004) oordeelde het Internationaal Gerechtshof (IGH) in Den Haag dat de muur die door Israël op de Westelijke Jordaanoever wordt gebouwd, in strijd is met het internationale recht, en moet worden afgebroken.
Op 20 juli 2004 ging de Algemene Vergadering van de VN akkoord met een resolutie waarin Israël werd opgeroepen gevolg te geven aan de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. Zo moet Israël schadevergoeding betalen aan de Palestijnse boeren wiens landbouwgronden en olijfboomgaarden vernietigd werden.
Alle lidstaten van de VN worden in deze resolutie opgeroepen om hun verantwoordelijkheid na te komen, zoals genoemd in de uitspraak van het Hof. Ook het Internationale Rode Kruis heeft verklaard dat de bouw van de Muur strijdig is met de Conventies van Genève.

Bouw voortgezet


In zijn advies van 9 juli 2004 vroeg het Internationaal Gerechtshof de stopzetting van de bouw van de muur. Toen was er al ongeveer 25 % van de geplande route gebouwd. Nu is ongeveer 60 % van de muur voltooid. De bouw wordt dus gewoon voortgezet.
De Muur staat niet op de Groene Lijn (van het staakt-het-vuren van 1949) maar op Palestijns grondgebied.
  • De Groene Lijn is 315 km lang terwijl de lengte van de geplande muur 790 km bedraagt.
  • Slechts 14 % van de geplande route loopt langs de Groene Lijn.
  • Bijna 10 % van het Palestijns grondgebied met ongeveer 285.000 Palestijnen (waarvan 250.000 in Oost-Jeruzalem) en meer dan 400.000 joodse kolonisten (of zo’n 80 % van alle kolonisten op de Westbank) ligt tussen de (geplande) route van de muur en de Groene Lijn.

Deze gronden worden dus feitelijk bij Israël ingelijfd, wat verboden is volgens het internationaal recht. Het ingesloten grondgebied omvat waardevolle landbouwgronden en belangrijke waterbronnen. Bovendien loopt Israël op de onderhandelingen vooruit door eenzijdig een toekomstige grens vast te stellen op een manier die de economie en de levensvatbaarheid van een toekomstige Palestijnse staat in het gedrang brengt.

Gefragmenteerd


De muur fragmenteert de Westelijke Jordaanoever in drie verschillende delen en in 22 kleinere enclaves. Familiebanden worden verstoord, boeren zijn afgesneden van hun velden en kinderen van hun scholen. Bovendien wordt de bewegingsvrijheid beperkt door het selectief toekennen van speciale vergunningen.
Slechts 20 % van de Palestijnse boeren die eerder hun land aan de westelijke kant van de muur bewerkten, krijgt nu nog een vergunning om zijn land te bewerken.
Bovendien zijn de boeren aangewezen op 8 checkpoints en 63 poorten om hun veld te bereiken:
  • 9 poorten zijn één tot drie keer per week geopend,
  • 11 poorten zijn dagelijks korte tijd geopend en
  • 12 poorten zijn alleen geopend tijdens het olijfseizoen (oktober-december).
  • De 30 resterende poorten worden alleen geopend als het Israëlische leger dit toelaat.

Geweld


Sinds 2004 werden 16 mensen (waarvan de helft kinderen) tijdens  betogingen tegen de muur gedood. Zo werd Basem Abu Rahmeh op 17 april 2009 in Bil’in door een traangasgranaat gedood. Sinds 2005 raakten 1.566 Palestijnse betogers gewond. In vier Palestijnse dorpen (Bil’in, Ni’lin, Ma’sara en Jayyous) wordt wekelijks tegen de muur betoogd.
Het Israëlisch leger gebruikt systematisch traangasgranaten, kogels met rubber omhulsel, en geluidsbommen om de betrokken bewoners het democratisch recht van betoging tegen de muur te ontnemen. Ook worden nieuwe wapens op deze betogers getest. Bewoners van Palestijnse dorpen die zich verzetten tegen de muur, krijgen met regelmaat te maken met arrestaties, uitgangsverboden en militaire invallen.

Sancties


Sancties moeten Israël dwingen de repressie te stoppen en de muur te slopen
VPK vzw en CODIP vzw eisen dat de internationale gemeenschap het advies van het Internationaal Gerechtshof en de daarop volgende VN-resolutie van 20 juli 2004 opnieuw op de politieke agenda zet.
De Europese Unie moet het Associatieverdrag opzeggen zolang Israël zijn verplichtingen binnen het internationaal recht niet nakomt.
De nieuwe gewestregeringen mogen geen wapenlicenties met Israëlische eindbestemming meer toekennen, met inbegrip van veiligheidsapparatuur  zoals bijvoorbeeld infrarode verrekijkers en sensoren die voor de bewaking van de Israëlische muur gebruikt worden.
Ook de federale regering moet elk transitvervoer van wapens of militaire uitrustingen via Belgische lucht- of zeehavens van of naar Israël weigeren.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3253   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift