MO*dossiers

Grote gebieden in Europa raken ontvolkt. Van Spanje tot Hongarije lopen dorpen leeg. Boosdoeners zijn emigratie, een hoog sterftecijfer en een laag geboortecijfer. Bulgarije, Roemenië en Kroatië worden het zwaarst getroffen. Maar ook in Frankrijk en Spanje kom je dorpen tegen waar iedereen is vertrokken. Die leegloop heeft ontwrichtende gevolgen voor de hele samenleving.

Voor het eerst in lange tijd lijken staten weer een actieve rol te krijgen in onze economieën, met uitdagingen als de ongelijkheid en de klimaatcrisis. Zoeken we terecht of onterecht heil bij onze overheden? 

In ruil voor een vrije aftocht van westerse troepen gaf Donald Trump de Taliban in 2020 zowat alles wat ze konden wensen. Dat was het startschot van een ongezien offensief dat de Taliban veel sneller dan verwacht een militaire overwinning opleverde. Wie de gebeurtenissen van en na 15 augustus 2021 wil begrijpen, kan in dit dossier terecht.

De consumptie van elektronica draait op volle toeren. Louis Lammertyn onderzoekt voor MO* de overconsumptie van consumentenelektronica en het effect daarvan op ons milieu, klimaat en portefeuille. Met de steun van het Fonds Pascal Decroos onderzoekt hij welke alternatieve modellen mogelijk zijn. Louis sprak met academici, producenten, ngo’s, beleidsmakers en spelers uit de industrie. Hier kom je te weten hoe we de levensduur van onze apparaten kunnen optrekken en welke positieve impact dat heeft.

Illegaal drugsgeld komt te vaak terecht bij mensen op zoek naar snel geld, vaak om in conflicten te pompen. Nemen overheden het heft in eigen handen, dan is de kans groot dat de geldstromen van beroepscriminelen en corrupte politici snel opdrogen. Na de decennialange war on drugs krijgt wereldwijd een nieuw beleid steeds meer wind in de zeilen. Is het tijd om af te kicken van de war on drugs, en om niet langer het bestaan maar wel de concrete impact van drugs op mensenlevens kritisch te benaderen?

Posttraumatische stress: volgens studies lijdt meer dan 40 procent van de ongeveer 2,5 miljoen erkende vluchtelingen in de Europese Unie eraan. Voor 90 procent van de vluchtelingenkinderen is het een probleem. Angst, boosheid, paniek, lusteloosheid, nachtmerries, verdriet dat maar niet lijkt te verdwijnen. En daarbovenop komen de vele psychosociale problemen door de moeizame zoektocht naar een nieuwe plek in de samenleving.

Vaak blijven deze problemen uit beeld. Psychische hulp is een schaars goed voor veel vluchtelingen. MO* onderzoekt wat die lacune in de hulpverlening betekent, welke hulpmodellen wel bestaan, waar het fout gaat. En hoe het anders kan.

Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd: dat zijn complexe begrippen, gematcht met experts die ze in een paar minuten haarfijn en helder kunnen duiden. En dat alles in een reeks korte filmpjes, waarin mensen met kennis van zaken moeilijke dingen makkelijk en kort uitleggen. Van eurocentrisme over postkolonialisme tot institutioneel racisme.

MO* werkte hiervoor samen met Curieus, deBuren, StampMedia en journaliste Selma Franssen. De volledige collectie van 60 filmpjes kan je bekijken op het YouTube-kanaal.

India is in volle maatschappelijke ontwikkeling: aan de ene kant is er een beweging democratisering en toenemend individualisme, aan de andere kant komt de — veelal masculiene – verrechtsing tot bloei. Tegen deze achtergrond zoekt Saskia Konniger voor MO* uit wat dit betekent voor vrouwen in India.