‘Wij vragen een oplossingsgerichte dialoog’

50 organisaties in open brief na boerenprotest: ‘Natuur is niet het probleem, maar belangrijk deel van de oplossing’

FrDr/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0 DEED)

De Vlaamse Ardennen

Na de felle boerenprotesten van de voorbije weken volgden enkele beleidskeuzes in het nadeel van natuur en milieu, vindt het Wereldnatuurfonds (WWF) samen met meer dan 50 organisaties uit het bredere middenveld. In een open brief benadrukken ze dat natuur en landbouw hand in hand gaan.

Volgens de ondertekenaars van de brief werd de natuur als zondebok opgevoerd na de recente landbouwprotesten tegen het stikstofbeleid van de Vlaamse overheid.

Falend beleid

De afgezwakte ambities inzake het mestactieplan en het inperken van natuurbescherming, onder meer door subsidies voor de aankoop van natuurgronden aan banden te leggen, leidt volgens hen de aandacht af van de echte oorzaak: decennia van falend landbouwbeleid.

‘Het huidige landbouwmodel botst zowel socio-economisch als ecologisch op zijn grenzen en dat gaat ons allemaal aan’, staat te lezen in de brief die ook Natuurpunt en solidariteitskoepel 11.11.11 mee ondertekend hebben.

‘Alleen integrale en doordachte beslissingen kunnen de boeren helpen. Door het natuurbeleid af te zwakken, wordt een doeltreffende aanpak van de immense uitdagingen waar we als maatschappij voor staan, onmogelijk gemaakt.’

Natuur en landbouw hand in hand

Mede-ondertekenaars als BOS+, Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Broederlijk Delen benadrukken dat de landbouw net baat heeft bij een robuust natuurbehoud. Het maakt de sector volgens hen minder kwetsbaar voor extreme weersveranderingen, vanwege het verkoelend effect van meer groen en de impact ervan op bodemerosie.

‘Onze natuur verder laten verloederen, zal dramatische gevolgen hebben voor de landbouwsector en dus voor ons voedselsysteem.’

Meer natuur betekent meer bestuivers. Driekwart van de gewassen die op onze landbouwgronden worden gekweekt zijn afhankelijk van bijen, vlinders of andere bestuivers, zo beargumenteren de opstellers van de brief.

‘Onze natuur verder laten verloederen, zal dramatische gevolgen hebben voor de landbouwsector en dus voor ons voedselsysteem. En dat terwijl veel boeren nu al in een penibele socio-economische situatie zitten’, staat er te lezen.

‘Tegelijk bewijzen heel wat (agro-ecologische en biologische) landbouwers vandaag al dat het anders kan. Door landbouw en natuur te verweven, garanderen we de broodnodige klimaatbuffers en biodiversiteit die onze teelten beschermen en versterken.’

Groene gezondheid

Een veerkrachtige natuur is volgens de ondertekenaars, waaronder de Vlaamse Jeugdraad en Rikolto, eveneens belangrijk voor het welzijn en de volksgezondheid. Volgens hen betekent ‘elke hectare natuur extra acht zorgbehoevende personen minder’, door het effect van meer groen op ons fysiek en mentaal welbevinden.

‘Met zoveel langdurig zieken en een vergrijzende bevolking is het een gemiste kans om de positieve invloed van natuur niet mee te nemen in politieke beslissingen’, zo luidt de tekst.

Tenslotte is natuurherstel volgens de schrijvers ook onze belangrijkste bondgenoot in de strijd tegen de klimaatcrisis. Naast het belang voor CO2-opslag werpen ze op dat waterbommen zoals in Wallonië in 2021 en overstromingen zoals vorig jaar in West-Vlaanderen alleen maar vaker zullen voorkomen.

‘De enige manier om ons daartegen te beschermen, is door ruimte te voorzien voor natuur’, aldus de organisaties.

‘Nu maatregelen voor natuurherstel terugdraaien, is een verduiveld slecht idee. Het maakt een doeltreffende aanpak van de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan onmogelijk. Dit gaat ons allemaal aan. Wij vragen een oplossingsgerichte dialoog’, zo besluiten ze.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2790   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2790  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.