MO*dossiers

Pieter Stockmans trok naar Tsjechië, Slovakije, Polen en Hongarije. De reactie op de autoritaire populisten komt in deze vier Višegradlanden uit onverwachte hoek. Burgerprotesten van leraars, boeren, vrouwen, journalisten en andere burgers bereiden de weg voor een politieke vernieuwing waar ook wij van kunnen leren. De democratie is er veel levendiger dan we aan deze kant van de Rijn denken. © foto: Marta Bogdanowicz

Op 26 mei kiezen we nieuwe volksvertegenwoordigers op regionaal, federaal en Europees niveau. Om jou als kiezer zo goed mogelijk te informeren, bieden we je in dit dossier enkele belangrijke analyses en interviews aan waarin het beleid op vlak van migratie, klimaat en ontwikkelingssamenwerking van afgelopen bestuursperiode geëvalueerd wordt.

Het debat over kernenergie is eeuwig actueel, een beetje zoals het afval eeuwig (of toch bijna) radioactief blijft. Tine Hens dook onder in kleilagen, zoutmijnen, kunstmatige meren en andere sarcofagen. Gewapend met geigerteller en een heldere vraagstelling: wat doen we met atoomafval?

Schrijvers weten hoe hard de klap van de macht kan zijn als het gebruikte beeld, de ingetikte mening of de vastgestelde werkelijkheid niet overeenkomt met de waarheid zoals ze per decreet uitgevaardigd wordt. © illustratie: Fatinha Ramos

De Europese Unie staat onder druk: Brexit, diplomatieke hoogspanning tussen Italië en Frankrijk, sancties tegen Hongarije, en verdeeldheid alom. De Europese Parlementsverkiezingen van eind mei doen nog een stevige schep boven op alle impasses, onvrede en tegenstellingen. De gevestigde partijen en machtscentra proberen de moed erin te houden, de populistische uitdagers proberen de rug van de unie te breken onder hun (groeiende?) electorale gewicht. Intussen is er veel te weinig aandacht voor de thema’s die bij uitstek grensoverschrijdend en dus noodzakelijk Europees zijn. MO* richt daarom de focus op wat de EU doet of zou moeten doen op het vlak van sociaal beleid, klimaat en migratie. 

Dankzij de acties van het scholierenprotest en twee succesvolle klimaatmarsen staat klimaatverandering meer dan ooit hoog op de agenda. MO* wacht niet op de actualiteit en zet al langer de belangrijkste nieuwsfeiten, meest verontrustende conclusies en mogelijke oplossingen voor de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt, op een rij. Alles wat je moet weten over het klimaatdebat, lees je in dit dossier.